Việt Nam có 5 ngành học lọt top thế giới
Việt Nam có 5 ngành học lọt top thế giới
(Ngày Nay) - 5 ngành học thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế của 3 trường đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM và đại học Bách khoa Hà Nội lọt top thế giới.