Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Minh Phương.
Ngân hàng được thêm tăng trưởng tín dụng nếu đủ điều kiện an toàn
Tại buổi họp báo ngày 1/4, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Đã cho phép tăng trưởng tín dụng ở mức cao hơn đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn. Theo đó, chỉ ngân hàng nào hoạt động đáp ứng đủ điều kiện an toàn mới được tăng trưởng tín dụng cao.