Vì sao Quảng Ninh đổ đất chặn đường?
Vì sao Quảng Ninh đổ đất chặn đường?
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, nhiều thôn bản tại Quảng Ninh đã đổ đất, dùng bê tông chặn các đường mòn lối mở vào khu dân cư để kiểm soát người và phương tiện.