Condotel bùng phát do doanh nghiệp bất động sản xây quá nhiều bất chấp việc chưa có hành lang pháp lý.
‘Giải cứu’ condotel, officetel: Vẽ đường hươu chạy?
(Ngày Nay) -Hết Bộ Xây dựng rồi đến Bộ Tài nguyên & Môi trường đề xuất “giải cứu” condotel (căn hộ khách sạn), officetel (căn hộ văn phòng). Trong khi đó, thực tế các căn hộ này đã bùng phát và có chiều hướng biến tướng nhiều năm nay nhưng cơ quan chức năng vẫn làm ngơ.