Đảm bảo chất lượng cao nhất cho các dự án Luật
Đảm bảo chất lượng cao nhất cho các dự án Luật
(Ngày Nay) - Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã hoàn thành tất cả các nội dung, kết thúc sớm hơn nửa ngày so với kế hoạch. Đây là Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cho ý kiến về 4 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới.
Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (TP Cần Thơ). Ảnh: quochoi.vn
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV), góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về dự bị động viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
3 dự án Luật sẽ được Quốc hội thảo luận trong ngày 29/5
Ngày 29/5, theo chương trình Kỳ họp thứ 5, tại phiên họp sáng, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng, buổi chiều thảo luận dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).