Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ
(Ngày Nay) -Trong công tác xây dựng Đảng, phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc; phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ... Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ.