EcoTruck nhận thêm 50 tỷ đồng đầu tư từ VNG
EcoTruck nhận thêm 50 tỷ đồng đầu tư từ VNG
(Ngày Nay) - VNG chính thức quyết định đầu tư thêm 50 tỷ đồng vào EcoTruck. Trước đó, vào tháng 12/2020, VNG đã đầu tư 85 tỷ đồng trong vòng gọi vốn series A của Start-up logistics công nghệ này.