“Cần đẩy mạnh ứng dụng dược lý di truyền trong thăm khám và điều trị bệnh tại Việt Nam”
“Cần đẩy mạnh ứng dụng dược lý di truyền trong thăm khám và điều trị bệnh tại Việt Nam”
(Ngày Nay) - GS. George Patrinos, người giữ nhiều cương vị chủ chốt tại các tổ chức uy tín toàn cầu về dược lý học di truyền, khẳng định đây là công cụ ưu việt giúp bảo vệ sức khỏe người dân và giảm gánh nặng chi phí y tế. Để triển khai thành công tại Việt Nam, rất cần những công ty công nghệ hàng đầu như GeneStory và sự chung tay của Chính phủ cùng các tổ chức y tế cộng đồng.