Người nông dân không nên mở rộng diện tích hồ tiêu khi thấy giá tăng cao
Người nông dân không nên mở rộng diện tích hồ tiêu khi thấy giá tăng cao
(Ngày Nay) -  Theo khuyến cáo của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, người dân không vì giá tiêu tăng “nóng” những ngày gần đây mà vội vàng mở rộng diện tích dễ dẫn đến rủi ro. Đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hồ tiêu cũng chỉ nên thực hiện các hợp đồng trong khoảng thời gian gần, theo từng tiến độ để phòng ngừa rủi ro.