UNESCO nỗ lực nâng cao sức khỏe và quyền lợi của trẻ em gái. Ảnh: MoES
UNESCO nỗ lực nâng cao sức khỏe và quyền lợi của trẻ em gái
(Ngày Nay) - Sáng kiến Giáo dục sức khỏe cho trẻ em gái do UNESCO khởi xướng đã mang đến những thay đổi tích cực cho cuộc sống của trẻ em gái tại Uganda. Dự án tập trung vào cung cấp thông tin, dịch vụ về sức khỏe sinh sản, tình dục và bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời nâng cao năng lực của giáo viên và cộng đồng.