Nguồn cội - Vùng u minh giữa hai bản dạng
Nguồn cội - Vùng u minh giữa hai bản dạng
(Ngày Nay) -  'Nguồn cội' là cuốn sách về những trăn trở và giằng xé nội tâm của một cô gái trẻ người Việt định cư trên đất Mỹ, luôn thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai bản dạng, luôn đặt mình trong cuộc chiến tìm xem mình thực sự là ai.