Nỗ lực đóng góp vào sứ mệnh chung của Liên hợp quốc
Nỗ lực đóng góp vào sứ mệnh chung của Liên hợp quốc
Việc cử các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình đã góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế cũng như tăng cường khả năng hội nhập, làm việc trong môi trường đa phương của Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho sứ mệnh chung của Liên hợp quốc, được Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế đánh giá cao.