Tín dụng bị siết, doanh nghiệp địa ốc vẫn tỏ ra lạc quan
Tín dụng bị siết, doanh nghiệp địa ốc vẫn tỏ ra lạc quan
 Kiểm soát tín dụng ngân hàng sẽ tác động tạm thời đến thị trường bất động sản, bởi lãi vay và chính sách cho vay vẫn luôn gắn liền với thị trường này. Dù vậy, theo nhìn nhận của các chuyên gia, với các doanh nghiệp có sự chủ động sẽ không quá lo lắng với những tác động này.