Chính phủ chấp thuận bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân
Chính phủ chấp thuận bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân
(Ngày Nay) -Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý cư trú thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an ban hành mới đây quyết định sẽ bãi bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong quản lý cư trú.