Hoàn thiện công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị giám đốc các sở GD&ĐT, đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối họp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.
Hoàn thiện công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức Kỳ thi, tuyển sinh năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi và công tác tuyển sinh; xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh.

Đối với các sở GD&ĐT, cần tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp thực tiễn, khả thi để tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Trong đó, lưu ý tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo Kỳ thi trên địa bàn an toàn, nghiêm túc.

Các sở GD&ĐT cũng cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra, kiếm tra thi cho cán bộ, giáo viên tham gia.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Thực hiện tốt việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của tỉnh bảo đảm đúng quy chế và tiến độ.

Đối với các đại học, học viện, trường đại học, Bộ GD&ĐT yêu cầu bố trí đầy đủ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo điều động của Bộ GD&ĐT; chủ động hợp tác với sở GD&ĐT địa phương trong mọi hoạt động liên quan.

Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh của đơn vị, bảo đảm quyền tự chủ tuyển sinh. Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Ảnh minh họa.
Giá điện ở châu Âu tăng gấp đôi so với tháng 6
(Ngày Nay) - Giá điện ở châu Âu tăng lên mức kỷ lục mới khi giá khí đốt tự nhiên kéo dài đà tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng đang đe dọa đẩy khu vực này vào suy thoái.