Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022
Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022
(Ngày Nay) - Sáng 13/4, lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội.