Thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô
Thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 986/QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô (Hội đồng điều phối vùng) nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Vùng Thủ đô và Thủ đô Hà Nội phát triển thịnh vượng, bền vững và bảo đảm quốc phòng - an ninh.