Hôm nay, Hội nghị Trung ương 6 chính thức khai mạc
Hôm nay, Hội nghị Trung ương 6 chính thức khai mạc
(Ngày Nay) - Hôm nay (3/10), Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Dự kiến trong một tuần làm việc, Trung ương thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.