Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.
Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch COVID-19
(Ngày Nay) - Sáng 9/11, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân Dân và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.