Các đại biểu Quốc hội tại phòng họp Diên Hồng, tháng 7/2021. (Ảnh: TTXVN)
Ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
(Ngày Nay) - Sáng 23/5, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV,  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.