Loại kim cương này được xem là "viên nang hoàn hảo của thời gian".Ảnh: Independent
Phát hiện kho kim cương thời tiền sử gần lõi trái đất
Một kho kim cương thời tiền sử khổng lồ được hình thành trước buổi bình minh của lịch sử loài người vừa được phát hiện gần lõi trái đất nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được hết mức độ lớn của nó.