Đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III
Đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III
(Ngày Nay) -  Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1439/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình (Dự án).