Phát hiện dấu tích đền tháp cổ
Phát hiện dấu tích đền tháp cổ
Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) đã phát hiện dấu tích đền tháp có niên đại khoảng 1.000 năm ở huyện Bến Cầu.