Phát hiện mới về vũ trụ sơ khai
Phát hiện mới về vũ trụ sơ khai
Kết quả nghiên cứu mới từ Kính viễn vọng không gian Hubble cho thấy sự hình thành của các ngôi sao và thiên hà đầu tiên trong vũ trụ sơ khai diễn ra sớm hơn so với suy nghĩ trước đây.