MAILAND HANOI CITY - Thành phố sáng tạo tại Hà Nội với sự đồng hành của Unesco và Un-Habitat
MAILAND HANOI CITY - Thành phố sáng tạo tại Hà Nội với sự đồng hành của Unesco và Un-Habitat
(Ngày Nay) - Ngày 22/01/2022 - Tại Home Hanoi Xuan 2022, Mailand Hanoi City chính thức được giới thiệu là thành phố sáng tạo tại thủ đô với sự đồng hành của UNESCO và UN- Habitat. Mailand Hanoi City, kế thừa và phát triển những giá trị, sự ưu việt của Splendora- Bắc An khánh, hứa hẹn sẽ trở thành hệ sinh thái sáng tạo nơi cư dân là trung tâm của sự phát triển, cùng với cuộc chuyển mình của mảnh đất ngàn năm văn hiến.