'Vỡ kế hoạch' mùa COVID-19
'Vỡ kế hoạch' mùa COVID-19
[Ngày Nay] - “Giãn cách xã hội, phong tỏa khu dân cư, ở nhà, mất việc thì chỉ có… đẻ” - tưởng chỉ là câu nói đùa nhưng đây lại đang là thực tế đang diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á. Nhiều chuyên gia dự đoán sẽ xảy ra một đợt bùng nổ dân số thế giới vào năm tới - điều này có thể đảo ngược mọi bước tiến trong chiến lược phát triển bền vững về dân số, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.