Danh sách đề cử đa dạng chủng tộc của Oscar 2021
Danh sách đề cử đa dạng chủng tộc của Oscar 2021
(Ngày Nay) - “Mank”, bộ phim đen trắng ca ngợi thời kỳ vàng son của Hollywood, đã dẫn đầu các đề cử cho Giải thưởng Oscar lần thứ 93, danh sách đề cử lần này cũng ghi nhận sự đa dạng chủng tộc ở các hạng mục cá nhân.