Hàng không là một trong những lĩnh vực hoạt động ấn tượng nhất của FLC năm 2020.
Cổ phiếu FLC được cấp margin trở lại
(Ngày Nay) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ 11/3.