Dây chuyền nhà máy hiện đại của Masan High-Tech Materials tại Việt Nam
Liên minh chiến lược Masan High - Tech Materials và Mitsubishi Materials
(Ngày Nay) - Thông tin từ Tập đoàn Masan cho biết, Mitsubishi Materials Corporation sẽ đăng ký mua 110 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Masan High-Tech Materials với tổng giá trị 90 triệu USD. Sau khi hoàn tất giao dịch, phía Mitsubishi sẽ sở hữu 10% cổ phần, trở thành cổ đông lớn của Masan High-Tech Materials.