Siết chặt hoạt động môi giới bất động sản
Siết chặt hoạt động môi giới bất động sản
(Ngày Nay) - Việc minh bạch hoạt động môi giới bất động sản (BĐS) trong giao dịch nhà đất hiện nay nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và người mua là giải pháp đảm bảo thị trường BĐS vận hành an toàn, lành mạnh.