Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh 2022, nhiều thí sinh quan tâm tới ngành học mới. Ảnh: LV
Mở ngành mới phải đáp ứng những điều kiện gì?
(Ngày Nay) - Hiện nay nhiều trường đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2023, trong đó có những trường mở thêm ngành học mới. Vậy, để mở ngành học mới, các trường cần đáp ứng những điều kiện gì.