Hành tinh bí ẩn có những cơn mưa đá quý
Hành tinh bí ẩn có những cơn mưa đá quý
Hat P7B lớn hơn 40% Mộc Tinh, cách chúng ta 1040 năm ánh sáng. Hành tinh này có những đám mây được tạo thành từ corundum hóa hơi - khoáng vật cơ bản hình thành các viên đá quý.