Loay hoay gắn kết du lịch với di sản
Loay hoay gắn kết du lịch với di sản
Việt Nam là quốc gia sở hữu nhiều loại hình di sản phi vật thể đặc sắc, đa dạng, phong phú nhưng sự gắn kết giữa du lịch và di sản này lâu nay vẫn đang vận hành hết sức đơn điệu và lỏng lẻo.