24 tỉnh, thành phố đang dạy học trực tuyến và qua truyền hình
24 tỉnh, thành phố đang dạy học trực tuyến và qua truyền hình
Thông tin về tình hình tổ chức dạy học tại 63 tỉnh, thành phố đến thời điểm hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có 25 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh; 14 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; 24 địa phương dạy học trực tuyến và qua truyền hình.
Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
(Ngày Nay) - Bộ GD&ĐT ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.