Tin Mới

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào năm nào?

(Ngày Nay) - Ngày 26/3 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng ôn lại lịch sử ra đời và ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào năm nào?

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào năm nào?

 • A. Năm 1931

 • B. Năm 1936

 • C. Năm 1939

Khi nào ngày 26/3 được chọn làm ngày thành lập Đoàn hàng năm?

2. Khi nào ngày 26/3 được chọn làm ngày thành lập Đoàn hàng năm?

 • A. Năm 1945

 • B. Năm 1954

 • C. Năm 1961

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đổi tên mấy lần?

3. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đổi tên mấy lần?

 • A. 7 lần

 • B. 9 lần

 • C. 11 lần

Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

4. Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

 • A. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

 • B. Thanh niên làm theo lời Bác

 • C. Tự hào huy hiệu Đoàn trên ngực chúng tôi

Ai là tác giả mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

5. Ai là tác giả mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

 • A. Họa sĩ Tô Ngọc Vân

 • B. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận

 • C. Cả 2 họa sĩ trên

Ai được bầu làm Bí thư thứ 1 trong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I?

6. Ai được bầu làm Bí thư thứ 1 trong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I?

 • A. Nguyễn Lam

 • B. Nguyễn Anh Tuấn

 • C. Nguyễn Ngọc Lương

Hiện nay, ai đang là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022?

7. Hiện nay, ai đang là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022?

 • A. Bùi Quang Huy

 • B. Hà Quang Dự

 • C. Lê Quốc Phong

Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

8. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

 • A. Ngày 1/7/2004

 • B. Ngày 1/7/2005

 • C. Ngày 1/7/2006

Khi nào tháng 3 hàng năm được chọn làm "Tháng Thanh Niên"?

9. Khi nào tháng 3 hàng năm được chọn làm "Tháng Thanh Niên"?

 • A. Năm 2001

 • B. Năm 2002

 • C. Năm 2003

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo