Triển lãm có không gian giới thiệu về Áo dài Việt Nam. Ảnh tư liệu: LP/Báo Tin tức
Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam'
(Ngày Nay) -Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Triển lãm "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam" do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức sẽ diễn ra bằng hình thức trực tiếp và online.