Thanh niên cả nước rộn ràng Ngày hội tòng quân
Thanh niên cả nước rộn ràng Ngày hội tòng quân
(Ngày Nay) - Sáng nay (ngày 20/2), lễ giao nhận quân năm 2019 chính thức được tổ chức tại 43 tỉnh, thành. Trên khắp cả nước, hàng vạn thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.