Câu chuyện bình đẳng giáo dục ở Nhật Bản
Câu chuyện bình đẳng giáo dục ở Nhật Bản
(Ngày Nay) - Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hiện đại và chất lượng nhất thế giới. Tuy nhiên, bình đẳng giáo dục ở mọi cấp học tại “đất nước mặt trời mọc” vẫn là câu chuyện chưa hồi kết với những điểm “sáng và xám” đan xen.
Câu chuyện bình đẳng giáo dục ở Nhật Bản
Câu chuyện bình đẳng giáo dục ở Nhật Bản
[Ngày Nay] - Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hiện đại và chất lượng nhất thế giới. Tuy nhiên, bình đẳng giáo dục ở mọi cấp học tại “đất nước mặt trời mọc” vẫn là câu chuyện chưa hồi kết với những điểm “sáng và xám” đan xen.