Nhà thơ Hoàng Cầm và chút tâm sự muộn màng
Nhà thơ Hoàng Cầm và chút tâm sự muộn màng
(Ngày Nay) - Dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh ba tôi (Đại tướng Nguyễn Chí Thanh), trên tờ Lao Động có bài báo nổi tiếng của nhà thơ Hoàng Cầm: “Ông Đại tướng và đêm Quan họ đầy bão táp”.