Giới thiệu bộ sách "Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước".
Triển lãm sách chuyên đề 'Dấu ấn Hồ Chí Minh'
(Ngày Nay) - Ngày 27/4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đợt triển lãm sách chuyên đề “Dấu ấn Hồ Chí Minh”.