Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2022
Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2022
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo kế hoạch tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ, 14 giờ chiều 15/9, các trường đại học đã có thể tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần cuối cùng.