Phân lô, bán nền: Tuân thủ theo quy hoạch, không nên cấm toàn diện
Phân lô, bán nền: Tuân thủ theo quy hoạch, không nên cấm toàn diện
(Ngày Nay) -Tại hội thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: Những vấn đề bất cập và kiến nghị chính sách do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ và chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam diễn ra sáng nay, quan điểm này đã được các diễn giả thảo luận sôi nổi.