Lễ bấm nút ra mắt Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam
Viettel tham gia Hội nghị Phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 16/6/2022 tại Trụ sở Bộ Công thương đã diễn ra Lễ ra mắt Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số với các Nhà cung cấp giải pháp Chứng thực hợp đồng điện tử (CeCA), Provider .