Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Yến qua đời ngày 4/7 tại nhà riêng ở Hà Nội.
Nghệ sĩ Hoàng Yến qua đời
Nghệ sĩ Hoàng Yến, bà Vi trong phim "Của để dành", qua đời vì tuổi già sức yếu tại nhà vào chiều 4/7, thọ 88 tuổi.