Đồng chí Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Trần Sỹ Thanh được phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
(Ngày Nay) -  Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.