Ông Nguyễn Ngọc Cảnh.
Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1298/QĐ-TTg  điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Phó chủ tịch phường của Quận 1 đột nhiên “mất tích“
Phó chủ tịch phường của Quận 1 đột nhiên “mất tích“
(Ngày Nay) - Được biết, trước đó ông Việt đã xin nghỉ phép 2 ngày, sau 2 ngày nghỉ phép không thấy ông Việt đến cơ quan, phường đã tìm mọi cách để liên lạc với ông Việt, kể cả thông qua người nhà nhưng vẫn không liên lạc được.