Ấn Độ giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ
Ấn Độ giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ
Viện virus học quốc gia (NIV) thuộc Hội đồng nghiên cứu y học Ấn Độ (ICMR) ở thành phố Pune, bang Maharashtra, đang đào tạo cho chuyên gia của các nước Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Sri Lanka và Thái Lan về nâng cao năng lực xử lý dịch bệnh đậu mùa khỉ.