Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.
Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 84 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.