Nhìn tóc... đoán bệnh
Nhìn tóc... đoán bệnh
"Cái tóc" không chỉ đơn thuần "là góc con người" nữa, mà nó còn là tiêu chí nhận biết tình trạng sức khoẻ của chúng ta, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo nếu chất tóc biến đổi bất thường.