Uơm mầm trên đất Lai Châu
Uơm mầm trên đất Lai Châu
(Ngày Nay) - Câu chuyện du lịch và môi trường của Lai Châu vẫn còn điểm sáng, bởi những thế hệ mầm non - mai sau sẽ làm chủ vùng đất này - đang được dạy cách yêu bản sắc quê hương và ý thức về môi trường một cách đúng đắn, bởi những cô giáo yêu nghề như Thanh.